90 jarig jubileum HVV Te Werve

 

Namens het bestuur van HVV Te Werve zou ik alle genodigden, ereleden, leden en vrijwilligers hartelijk welkom willen heten op het 90 jarig jubileum van onze club. Ik wil graag met jullie stilstaan bij deze historische mijlpaal en terugkijken hoe de historie van onze club tot stand gekomen is.

Het begon eigenlijk al in 1905. In 1905 werd door aantal Haagse Shell Shell employees wild, niet in clubverband,  gevoetbald. Op 1 september 1916 was het zover toen werden we in het toenmalige Shellkantoor aan de Lange Vijverberg opgericht als Bataafse Voetbalvereniging. We begonnen te spelen op een veld achter Houtrust. De kleedgelegenheid was een houten hok waar het elftal nauwelijks inpaste. Bij een thuiswedstrijd moesten de tegenstanders daar ook nog bij. Wassen deden de mannen in “De Beek” , het watertje dat ongeveer 50 m verderop stroomde.  Later verhuisden we naar de Carel Bylandlaan. In 1923 kocht de Shell directie het Landgoed Te Werve aan de Vredenburchweg in Rijswijk en bestemde dat voor personeelsactiviteiten. Onze club werd toen omgedoopt tot HVV Te Werve (statutair Haagse voetbalvereniging).

In de beginjaren stond gezelligheid centraal en dat is tot de dag van vandaag de rode draad binnen onze vereniging gebleven.

In de begin jaren werden veel gezelligheidsuitstapjes gemaakt. Hoogtepunt was toen de jaarlijkse tocht per vrachtwagen naar Amsterdam waar Te Werve veteranen tegen de Ajax veteranen speelden als voorwedstrijd van de eerste klasse ontmoeting tussen Ajax en HVV.

Voetballen, deze big match bijwonen en daarna uit in Amsterdam was een spektakel.

Feesten konden we bij Te Werve! In 1932 werd ons jubileum uitgebreid gevierd met een zomertuinfeest met 2000 deelnemers. Een Beierse biertent, overvolle dansvloer, een vrolijke keuken, vuurwerk en een gondelvaart op het meer.  Vele jubilea werden uitbundig gevierd de laatste die ik me nog herinner was ons 75 jarig bestaan.

 

Te Werve heeft veel bekervoetbal gespeeld. In 1921 toen nog als Bataafse voetbalvereniging wonnen we de toenmalige KEVEA beker in een spannende finale tegen Die Haghe.

IN 1925 begon Te Werve in de HVB en in 1932 vond promotie naar NVB plaats. Een meer landelijke competitie.

De “De Kok beker” werd tussen Shell teams uit omringende landen verspeeld. Met vooral Duitse en Engelse deelname. De beker kwam definitief in ons bezit in 1955. Sinds de begin jaren zeventig werd tot enkele jaren geleden een drielanden toernooi gespeeld met Rot Gelb ( Hamburg) en Lensbury

( Londen). Dit was een spektakel waarbij vele leden de trips naar Hamburg en Londen nog helder op het netvlies en in het geheugen hebben staan. Grote animator voor vele jaren van onze kant was erelid Jan Tavecchio.

Na de oorlog werd er in zaterdag en zondagcompetitie gespeeld

Volgens onze historische archieven is Te Werve nooit verder gekomen dan vierdeklasser. Maar we hebben dat wel heel lang gespeeld namelijk van 1932 tot 1966, toen we naar de afdeling degradeerden.

Ons zaterdagteam haalde wel nog de KNVB in 1976 en nestelde zich toen voornamelijk in de Haagse hoofdklasse. Met de zondag hebben we volgens mij in de loop der jaren in vierde klasse of lager gespeeld. Helaas moesten we met prestatief voetbal op zondag stoppen op zondag in 1997 maar gelukkig heeft een gezelligheidsteam nog een paar jaar de clubkleuren van Te Werve op zondag verdedigd.

Met de zaterdagafdeling hebben we de afgelopen 10 jaar twee keerde promotie naar de vierde klasse gevierd, de laatste keer in 2000-2001 maar helaas na 2 seizoen zijn we toch weer in de vijfde klasse beland.

Te Werve is een club van tradities, naast de ontmoetingen met Rot Gelb en Lensbury klonken we op het nieuwe jaar door een traditionele wedstrijd voor 35 plussers om de bronzen slof.

Verder hebben we  decennia lang bekend gestaan om onze prachtige faciliteiten. In het jaarboek 100 jaar Haags Voetbal staat Te Werve beschreven als club met het mooie veld. Een fraai paviljoen, een echt clubhuis en wie op het eerste veld van Te Werve mocht spelen  voelde zich toch een beetje in een stadion.

 

 

Het jeugdvoetbal nam ook bij Te Werve een vlucht  vooral vanaf 1967 nam het aantal leden sterk toe. In de tachtiger en negentiger jaren nam de belangstelling van de jeugd voor voetbal af. In 1995 bestond de jeugdafdeling uit 8 teams. De afgelopen jaren heeft zich dat gestabiliseerd en dankzij veel inspanning van de jeugdcommissie en vele vrijwilligers komen we nu uit op 4 teams.

 

Te Werve is gevoed door Shell decennia lang besloten geweest en heeft vooral in het teken gestaan van gezelligheid en integratie van employees die vanuit alle windstreken in Den Haag kwamen werken en een thuis vonden met vrouw en kinderen. Eind jaren zeventig kwam daar verandering in toen werd een klein aantal buitenleden toegestaan ter handhaving van het peil van de standaardelftallen. De decennia erna is dat verwaterd en losser geworden en werden meer buitenleden geaccepteerd. Wij als HVV Te Werve of afdeling voetbal van Te Werve hebben tot 30 juni 1997 op het landgoed gespeeld.

Ons fijn en vredig bestaan op het landgoed werd wreed verstoord door plannen van het Centraal Kantoor dat door verwatering van aantal Shell leden en de hoge kosten van het landgoed in 1996 wilde bezuinigen. Het aantal afdelingen werd gedecimeerd tot tennis en een aantal activiteiten voor 60 plussers. De rest van de afdelingen, zoals Hockey, Atletiek, Zwemmen, Basketbal zijn verdwenen. Wij als voetbalafdeling hebben toentertijd besloten voor onze toekomst te vechten. De Rugby hebben we tijdelijk opgenomen bij de voetbal omdat de Rugby geen eigen statuten had en dus vogelvrij was en we zijn zijn de strijd aangegaan met de heer Runderkamp toenmalig directeur Centraal Kantoor. Via erelid Rob Reijenga hebben we een advocaat in de arm genomen en de zaak is twee keer voor de kantonrechter in Den Haag geweest. Na, door iedereen ( andere afdelingen, hoofdbestuur, de KNVB) voor gek te zijn verklaard en kansloos geacht, werd door de kantoorrechter bepaald dat HVV Te Werve niet opgeheven werd een jaar lang gratis op het landgoed mocht blijven spelen om rustig een andere locatie te vinden. We mochten naam, clubkleuren en logo behouden en kregen nog een leuk bedrag aan  geld mee. We sloten in 1996 –1997 een overeenkomst van medegebruik met Celeritas en brachten de Rugby daar ook onder. Met 95% van onze leden hebben we de overstap naar Celeritas gemaakt. We hebben bij Celeritas in totaal 7 jaar gevoetbald, het merendeel van de tijd plezierig, gezellig en in goede harmonie. De laatste twee jaar werd Te Werve gezien als tweede garnituur vooral geïnitieerd door een ambitieus Celeritas bestuur dat als doel had Te Werve financieel uit te melken of in te lijven. Het was een moeilijke tijd voor onze vereniging op alle fronten moesten we verbeteren. Nu op 2 september kan ik u melden dat we als club door het diepste dal heen zijn. We hebben een goede partner gevonden in vv GONA die ons de afgelopen maanden enorm gastvrij heeft onthaald, een ware verademing na de afgelopen 2 jaar. Financieel gezien staan we er weer goed voor en we zijn trots op 5 gezonde elftallen en een selectie die inmiddels uit 35 man bestaat.

Ook de jeugd zit weer in de lift. We starten het seizoen met 3 of 4 jeugdteams.

In de rode draad in de geschiedenis van HVV Te Werve vormen de vrijwilligers: leiders, trainers, scheidsrechters, barmedewerkers, commissieleden,  bestuursleden en sponsors die onze club een warm hart toedragen. Het feest van vandaag is eigenlijk een hommage aan al die mensen die zich de afgelopen 90 jaar van onze club hebben ingezet. Vele mensen zijn hun gewicht in goud waard. Namens het bestuur van Te Werve wil iedereen die zich heeft ingezet voor onze club enorm bedanken en ik wil bij deze nog een oproep doen aan een ieder die nog niet actief is voor onze club. Tenslotte zou ik Loet Sluis en Erwin van Oudenaarde enorm willen bedanken voor hun werk om deze jubileumdag te organiseren. Dat is echt grote klasse!! Kunnen beiden even naar voren komen.

Ik zou willen afsluiten met op naar 100 jaar HVV Te Werve met veel voetbal en gezelligheid. De club verdient en jullie verdienen het nog vele mooie jaren toegewenst!

 

90 jarig jubileum

HVV Te Werve

Haagse Voetbal Vereniging Te Werve

Opgericht :

1 september 1916

Accommodatie :

Julialaantje 15b

2282NW Rijswijk

070-3952288

Clubkleuren :